Projectes ACR

Projectes d’aprenentatge dins contextos reals

L’any 2015 s’inicia un projecte global de centre, consensuat dins la comunitat educativa, amb l’objectiu de millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge: el projecte a21. Un dels punts claus d’aquest projecte és potenciar els projectes desenvolupats dins contextos reals que ja s’havien començat a desenvolupar, amb èxit, durants els darrers anys en el centre.

Per poder dur endavant aquests projectes, necessitam la col·laboració de partenaires (institucions, artistes, organismes, empreses, persones…) que estiguin interessats en contribuir en el desenvolupament competencials dels nostres alumnes amb l’objectiu de potenciar els centres educatius com un dels protagonistes actius de millora de la societat.

Aquí en teniu uns parell d’exemples i, si us animau a presentar un projecte, ho podeu fer a través de la sol·licitud.